تجهیزات غیر کالیبره می تواند باعث آسیب جدی به بیمار شود

اطمینان از کالیبره بودن تجهیزات از وظایف اساسی است

کالیبراسیون فرآیندی دوره ای است که باید نسبت به انجام آن در دوره های معین اقدام کرد

تجهیزات

آشنایی با تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و واسنجی
گالری

دسترسی به ما

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

icon
کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک پارامتر با یک استاندارد مرجع و سنجش میزان اختلاف در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی
تک آسا
معمولاً از کارافتادگی و خواب دستگاه ها میتواند پیامدهای نامطلوب زیادی را به همراه داشته باشد از جمله: نارضایتی مراجعه کنندگان و تخریب روحیه کاربران دستگاه ها • کاهش و یا توقف فعالیت ها و خدمات بیمارستانی و پیامدهای جبران ناپذیردیگر
تک آسا
کالیبراسیون به معنای مقایسه مقدار مورد انتظار خروجی یک وسیله پزشکی با مقدار واقعی آن و اعلام میزان خطا است
تک آسا

شرکت تجهیز کالا آزما سنجش آرتا

45
 
پروژه ها
21
 
در دست اجرا
%99
 
رضایت
32
 
مشتریان
 
Colors